Tamamlanan Projelerimiz

Boru Hattı ve Petro-Kimya Tesis Projeleri

900.000 m³ Tank
100 km Boru Hattı

Havaalanı Projeleri

1.000.000 m² Kaliteli Beton Kaplama

Köprü ve Tüneller

22 Köprü ve Tünel

 

 

 
Endüstriyel Binalar

100.000 m² Kapalı Alan
Ticari ve Yönetim Binaları

20.000 m² Kapalı Alan

Korunmalı Askeri Tesisler

20.000 m² Kapalı Alan